Liessel

Bij dit project hebben we het dak van twee opslagloodsen vervangen. Naast het monteren van nieuwe dakbeplating zijn ook een lichtstraat en lichtplaten gemonteerd.

Project details:

Werkzaamheden:
1. Verwijderen asbesthoudende platen
2. Monteren dakbeplating
3. Monteren lichtstraat + lichtplaten

1200 m²
1000 TR EKO, kern: 30/65
Mat antraciet